Truyện cười Con là con gì?

Bà vợ cũng chửi lại:

  • Anh là đồ chó.
    Cậu con trai ngồi nghe cha mẹ chửi như vậy tức quá, la lên:
  • Vậy con là con gì hả cha mẹ?