Truyện cười Con... nít

Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái.

  • Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em.
  • Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.
  • Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.
  • Thằng này ngoan thật.
  • Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng.