Truyện cười Của anh

Hôm sau, học sinh đều làm theo lời thày. Riêng Nicky chỉ chào thày mà không bỏ mũ xuống. Thấy thế, thày giáo hỏi:

  • Nicky, sao gặp thày em không bỏ mũ của mình khỏi đầu?
    Nicky: Thưa thày, em không có mũ ạ.
    Thày giáo: Thế em có cái gì ở trên đầu vậy?
  • Thưa thày, đó là cái mũ của anh em đấy chứ!