Truyện cười Dễ hiểu

Hai cậu học trò nói chuyện với nhau:

- Đố ông chớ tại sao Tú Xương thông minh như vậy mà thi năm lần bảy lượt vẫn không đậu?
- Dễ hiểu vậy mà cũng hỏi, chắc tại ổng không chịu đi… học thêm, với xài phao chứ gì?
- !!!