Truyện cười Đẹp ra

 Một bạn nam lâu ngày gặp lại bạn nữ, liền nói:

    - "Chời ơi!" Lúc này bà đẹp ra nghen !
    Nữ (Khoái chí): Sao? Đẹp thiệt hả?
    - Ờ ! Đẹp… ra hết trơn ! Còn xấu thì giữ lại.