Truyện cười Đi tìm bác sỹ

Một bác sĩ đang khám bệnh cho cậu bé con
muốn xoa dịu cho cậu bé đừng sợ nên vừa trò chuyện vừa thao tác: "Này
bé Kizi, bé có biết chúng ta phải làm sao để được lên thiên đường
không?"

  • Phải chết trước đã thì mới được lên thiên đường ạ!

Bác sĩ giật mình hỏi tiếp:

  • Đúng là vậy, nhưng trước khi chưa chết mình phải làm gì?

  • Phải đi tìm bác sĩ ạ!