Truyện cười Điểm 10

Neo trả lời:

  • Cháu được ít hơn cùng kỳ năm ngoái một điểm 10.
  • Vậy năm ngoái cháu được mấy điểm 10 ?
  • Dạ, một ạ !