Truyện cười Điện từ đâu

  • Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không?

  • Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ!.

  • Sao em lại nghĩ vậy?

  • Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: “Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!”