Truyện cười Điện từ đâu?

  • Sao em lại nghĩ vậy? - Cô giáo ngạc nhiên.
  • Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!"