Truyện cười Điệu ru kỳ lạ

Cô giáo hỏi Tí:

  • Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều đia phương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em Tí viết gì mà kì cục vậy?

  • Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em nghe mẹ em ru em gái rằng: "Ru con con ngủ cho ngoan… Từ… từ… cho con nó ngủ đã…"

  • !!!