Truyện cười Gà bị...sida

Tố: Tí ơi! Con gà trống nhà tớ bị Sida đấy!

Tí: Dzóc!
Tố: Thật đấy! Thế người ta chẳng bảo: "Một vợ, một chồng là chống Sida" sao? Đằng này má tớ lại nuôi con gà trống chung với bốn "chị" gà mái lận!