Truyện cười Gậy ông đập lưng ông

Lúc chồng đi làm, cậu con trai lên bốn nói với mẹ:

  • Lúc mẹ đi vắng, bố đưa chị sen lên gác và…
    Mẹ cậu ngăn lại, bảo:
  • Để tối, lúc bồ về con hãy kể nốt.
    Trong bữa ăn tối hôm đó, bà ta nói:
  • Bobby, bây gờ con có thể kể nốt câu chuyện.
  • Vâng, bố đưa chị sên lên gác và làm giống như mẹ làm với bác Charlic lúc bố đi câu cá ấy.