Truyện cười Giá cả

 Bà nội nói với cháu trai:

  • Bà sẽ thưởng cho cháu trai hai nghìn đồng nếu cháu đừng nói cái chữ thô tục vừa nói ấy nữa.

Đứa cháu đáp:

  • Vậy chữ đó cháu không dùng nữa, nhưng mỗi chữ tục khác thì cũng đáng giá hai ngìn đồng luôn đấy.