Truyện cười Gia hạn hợp đồng

  • Sao, kết quả năm học này của con tốt chứ?
  • Tuyệt bố ạ! Tất cả các bạn phải chuyển lên lớp trên, chỉ mình con là được ký tiếp hợp đồng 1 năm với lớp cũ.
  • !!!