Truyện cười Giải thích

    Em gái: Anh Hai ơi ! Người ta nói: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Nghĩa là sao vậy anh?

    Anh Hai: Vậy mà cũng hỏng hiểu!.. Nghĩa là… là mấy đứa lười biến… có chịu đi bộ đâu mà để lại dấu chân?..