Truyện cười Giúp chị

  • Em quét dùm chị đi?
    Ít phút sau, Bin giọng hồ hởi:
  • Xong rồi!
  • Giỏi! Vậy mới là em chị chứ, mà em làm cách nào thế?
  • Em diệt tận gốc bằng cách ăn hết phần bánh chị để đầu giường rồi…
  • Trời ơi! Hu… hu…