Truyện cười Hai phần của châu Mỹ

Quốc: Dạ… dạ… thưa cô, châu Mỹ chia làm hai phần, đó là Mỹ Tho và Mỹ Thuận ạ!

o O o

Trong giờ dạy, thầy giáo nói về đặc tính của kim loại cho học trò nghe:

  • Các em! Bây giờ tôi sẽ thả đồng tiền vàng này và acid. Các em hãy cho biết, theo ý các em nó có bị hỏng không?
  • Không ạ! - Một cậu trả lời dứt khoát.
  • Vì sao?
  • Nếu nó bị hỏng chắc là thầy đã không thả nó vào!