Truyện cười Hết nói

   Anh đang ngồi học bài, cậu em 4 tuổi nấn ná lại gần:
    _ Anh ơi, anh đang làm gì đấy?

    _ Anh đang học bài.
    _ Anh học bài để làm gì?
    _ Anh học để kiếm việc làm.
    _ Anh kiếm việc làm để làm gì?
    _ Để kiếm tiền.
    _ Anh kiếm tiền à, kiếm tiền để làm gì?
    _ Kiếm tiền để sống.
    _ Anh sống để làm gì?
    Ông anh cáu tiết:
    _ Sống để sống chứ còn làm gì nữa! Đi ra chỗ khác chơi!
    Cậu em sợ tái mặt, lảng ra chỗ khác.
    Nửa phút sau
    _ Anh ơi, anh đang làm gì đấy?