Truyện cười Hội chứng quảng cáo

  • Con chó kêu như thế nào?
  • Gâu gâu.
  • Thế con bò kêu như thế nào?
  • "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm… Chúng tôi là những con bò", cậu em hát to.