Truyện cười Hỏi

Có tiếng một sinh viên nữ từ cuối giảng đường:

  • Xin hỏi ông đã lập gia đình chưa ạ?

o O o

Giờ địa lý, cô giáo hỏi:

  • Người ta làm thế nào để xác định các địa tầng của trái đất?
  • Thưa cô, phải dùng cọc sắt và xẻng ạ! - Một học sinh nhanh nhảu trả lời.

o O o

Giờ địa lý, cô giáo hỏi học sinh:

  • Các em cho biết vì sao nước biển lại mặn?
  • Thưa cô, để cá không bị ươn ạ! - Một học sinh trả lời.

o O o

Trong giờ ngữ văn, cô giáo hỏi Miky:

  • Em hãy tìm từ trái nghĩa với cụm từ "Cuộc đời màu hồng".
  • Thưa cô, đó là cụm từ “Hóa đơn tiền điện” ạ!

o O o

Giờ sinh vật, cô hỏi Piter: - Em hãy cho biết voi và lừa khác nhau thế nào?

  • Thưa cô, khác nhau ở vị trí của vòi ạ.

o O o

Đang giờ học, cô giáo gọi một học sinh ngủ gật:

  • Không thể coi chuyện này là thiếu ý thức được nữa, mà phải gọi là trắng trợn. Tại sao em có tật ngáy to như thế mà vẫn dám ngủ vào giờ của tôi?!