Truyện cười Hơn

  • Chưa chắc.
  • Anh tớ học giỏi hơn anh cậu.
  • Chưa chắc.
  • Chị tớ đẹp hơn chị cậu
  • Chưa chắc.
  • Vậy thì mẹ tớ đẹp hơn mẹ cậu vậy.
  • Điểm này thì chắc đấy.
  • Vì sao cậu dám chắc vậy?
  • Bố tớ cũng thừa nhận như vậy mà!