Truyện cười Khách mời danh dự

  • Vé này chắc chắn là mời cha cậu. Tại sao cha cậu không tới xem?
  • Cha cháu bận việc ở nhà.
  • Bận việc gì?
  • Dạ, ổng đang tìm tấm vé mời này ạ!