Truyện cười Khi trái táo rớt

Người chủ vườn nói với một cậu bé:

  • Bắt quả tang rồi nhé. Cháu làm gì ở trên đó?

Câu bé:

  • Thưa bác Hai, có một trái táo rớt xuống, cháu nhặt nó vào gắn lại trên cây.