Truyện cười Khổ hay sướng

  • Thích lắm bà ạ. Cháu có phòng riêng, em cháu cũng có phòng riêng. Chỉ có bố mẹ cháu là khổ thôi ạ.

  • Sau vậy?

  • Vì bố mẹ cháu vẫn phải nằm chung với nhau.

  • !!!