Truyện cười Khoe bố

  • Ba tớ hay thật, chỉ trong mấy ngày mà ba tớ đã giúp tên cướp của thoát khỏi tội.
  • Vậy còn thua ba tớ. Ba tớ chỉ nói có một câu mà giúp cho kẻ giết 2 người đàn bà thoát khỏi lao tù luôn đó.
  • Thế ba cậu đã nói gì thế?
  • Ba tớ nói: "Đề nghị tử hình".