Truyện cười Khoe chú

Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện.

  • Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi "thầy ơi".

  • Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi "cha ơi".

  • Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên "chúa ơi"! - Chú cậu làm nghề gì?

  • Chú tớ là… “đầu gấu thôn”!!!