Truyện cười Khôn ngoan

  • Cháu hãy chọn lựa đi! - Ông ta nói khi đặt tờ giấy bạc 1USD và một đồng cắc mười xu đặt lên bàn.


    Cô bé nhặt lấy đồng mười xu và nói:


    - Mẹ cháu luôn luôn dạy cháu nên nhận cho mình phần nhỏ nhất.


    Kế đó cô nhặt tiếp tờ giấy bạc 1USD lên rồi nói tiếp:


    - Và nếu như ông không phiền lòng thì cho cháu xin mảnh giấy này để gói đồng bạc lại cho khỏi bị rơi mất!