Truyện cười Không chịu nổi

Trong giờ sinh vật.
Cô giáo: Hoàng, tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?

Hoàng: Thưa cô vì… vì cây không chịu nổi mùi hôi thúi của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ !
Cô giáo: !..