Truyện cười không đọc được

  • Quỷnh : Con biết thế nào Quỷnh này cũng có khả năng hơn cậu Quỷnh mà !
  • Quỳnh : Khả năng gì vậy Quỷnh ?
  • Quỷnh : Dạ , đó là con đọc được chữ cậu , còn cậu không đọc được chữ con ạ !
  • Quỳnh : Cái gì !?