Truyện cười Không đúng bài bản

   Tèo đi học võ được 6 tháng, lúc nào cũng ra vẻ đàn anh. Một hôm đang ngồi ăn chè đậu xanh với các bạn trong quán thì thấy ngoài cửa có vụ đánh nhau. Tèo vội xắn tay áo nhảy ra can.

Một thoáng sau, vụ ẩu đả tan. Tèo trở vào với cái mũi bị sưng tím. Tí hỏi:
 - Sao thế?
Tèo xoa tay:
 - À, tớ nhảy ra can, không ngờ chúng nó quại luôn tớ. Mình có võ hỏng lẽ đánh lại. Khổ cái chúng nó đánh đấm trất lất, không đúng bài bản như mình học. Nếu mà tụi nó đánh đúng bài bản thì tớ đã đở được rồi.