Truyện cười Không tưởng

Tèo (ngạc nhiên): - Ơ! Thế là bác đã xin nghỉ không làm bảo vệ nữa ạ?

o O o

Hai vợ chồng trò chuyện, người chồng:

  • Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy sao?
    Bà vợ:
  • Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thầy giáo một nửa rồi!