Truyện cười Kiểm tra miệng

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.

  • Thầy giáo quắc mắt: Ai?

  • Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M…u đánh rắm đấy ạ.

  • Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.

  • Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?

  • Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.

  • Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
    Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:

A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng