Truyện cười Làm việc tốt

Jonhny chạy về nhà khoe với mẹ.


    - Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.


    - Việc gì thế con?

    - Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.

    - Thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.

Ngày hôm sau

    - Hôm nay con và các bạn đã làm được việc tôt

    - Việc gì thế con?

    - Con và các bạn đã đưa 1 cụ già qua đường.

    - Sao chỉ cần đưa 1 cụ già mà cần cả nhóm thế?

    - Con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm. Mẹ tưởng bà ấy muốn qua đường à?