Truyện cười Lao tất

Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin :


- Phải leo tất cả các bậc ạ !