Truyện cười Lờ mờ

    Để giúp Bình sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu: "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".

    Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình:
    - Giỏi lắm. Em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.
    - Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy !