Truyện cười Lợi hại thật

Một cậu bé đố bạn:

  • Đố cậu: Xưa kia người ta gọi mẹ của vua là mẫu hậu,vợ vua gọi là hoàng hậu,bây giờ gọi bằng gì?

  • Tớ chịu thôi: câu bạn trả lời.

  • hehe bây giờ người ta gọi bằng mồm…