Truyện cười Lỗi nhỏ

Viên bảo vệ dẫn chúng lên văn phòng để hỏi.

  • Hãy cho chú biết tên của ba cháu và kể lại coi các cháu đã làm gì hồi nãy vậy?
    Cậu bé thứ nhất trả lời:
  • Tên cháu là Gary, lúc nãy cháu chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi thôi mà.
    Cậu bé thứ hai nói thêm:
  • Còn tên cháu là Larry, và cháu cũng chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi mà thôi.
    Đến lúc này, cậu bé thứ ba mới run rẩy lên tiếng:
  • Tên cháu là Peter, nhưng bọn nó thường gọi cháu là Đậu Phộng!