Truyện cười Lúc ấy con ở đâu

  Mẹ: - Ối, cái mũ mẹ mới mua cho con, con làm rơi ở đâu mà nhầu nát bẩn thỉu thế này?

    Con: - Dạ, bạn con lấy làm banh đá đó, mẹ.
    Mẹ: - Thế lúc ấy con ở đâu mà để bạn lấy?
    Con: - Dạ, lúc ấy con đang ở… hàng tiền đạo ạ.