Truyện cười Lý luận con nít

  • Tại sao em của mày cứ khóc suốt ngày thế?- Một cô bé hỏi bạn.

  • Có gì lạ chứ? Nếu mày không có răng, không có tóc, không biết đi,
    không biết nói, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ thì mày có khóc
    không hả?

o O o

  • Thật là quá đáng! - Thầy giáo nghiêm giọng mắng - Sao bài tập làm văn
    tả con chó của em y như bài của anh em, không sai một chữ?

  • Em biết làm sao được, thưa thầy! Nhà em có mỗi con chó đó.