Truyện cười Lý thuyết marketing

 • Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ.

 • Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ.

 • Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền.

 • Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do.

 • Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán cô ta đó là cạnh tranh không lành mạnh.

 • Khi bạn làm cho gái ấy "sung sướng" đó là làm hài lòng khách hàng.

 • Khi bạn "hết xí quách" đó là phá sản.
  => Mục tiêu vươn lên của con trai đó là : "Độc quyền sản phẩm, cạnh
  tranh lành mạnh và làm hài lòng người tiêu dùng và không để bị phá sản"

Qua văn bản trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ để nói lên câu ''Khi bạn…" cho thấy xã hội đối vs bạn cần j. Và dùng phép ẩn dụ để che bỏ xự trong soáng hơn đít nồi đó.
Nên=> bạn cx ko cần thực hiện tất cả, tùy ở bạn thik j thôi ^^