Truyện cười Mất giày

													- Em bị mất đôi giày đi tuyết.<br />


Cô giáo tìm khắp nơi và thấy có một đôi giày để ở cửa ra vào. Cô hỏi:


- Em nhìn cho kỹ đi, đôi này không phải của em hả?


- Thưa cô, không phải đôi này. Đôi giày của em có nhiều tuyết bám trên đó lắm cơ!