Truyện cười Mê tín

  • Thế mày không thấy hai thằng ngồi hai bên tao hả ?
  • Hai thằng đó làm sao ?
  • Thằng ngồi bên trái tên Nguyễn Thanh Quan, còn thằng bên phải lại tên là Lê Tấn Tài. Tao ngồi giưa Quan - Tài thì làm sao mà học được!