Truyện cười Mơ ước

Bé Bô viết ngay: "Em muốn làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người".
Thầy giáo phê vào bài văn: "Ý hay nhưng phải để ý Rôbe vì nó định cướp nhà băng đấy!"