Truyện cười Mua Bố

Trong một cửa hàng bách hoá lớn, người mẹ cùng năm đứa trẻ đi vào cầu thang máy và đề nghị người trực thang máy:

  • Xin cho đến quầy hàng đồ dùng trẻ em

Người trực thang máy chưa kịp bấm nút, một đứa trẻ kêu lên:

  • Mẹ, đừng mua thêm em bé. Chúng ta có đủ rồi. Tốt nhất là mua thêm một ông bố cho chúng con!".