Truyện cười Nghĩ rồi à!

Cậu bé nói với bố:

  • Bố giải giùm con bài toán này với.

Bố nhìn con rồi hỏi:

  • Thế con đã suy nghĩ chưa?
  • Suy nghĩ rồi ạ.
  • Con nghĩ thế nào?
  • Con nghĩ là không biết hỏi bố hay để sớm mai chép lại bài của thằng Dũng đây?
    Bố: !!??!!