Truyện cười Nghĩ sao?

Thầy giáo mời cha của trò Ngốc đến lớp học để phàn nàn về đứa con của ông .
Thấy giáo nói :

 • Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại cuả bạn ngồi bên cạnh .
  Người cha hỏi :

 • Là sao thầy biết được ?
  Thầy giáo đáp :

 • Đây, ông cứ coi bài Việt sử này thì rõ .
  Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Tàu ngày mồng năm Tết ?
  Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy ?
  Người cha cãi :

 • Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học .
  Thầy giáo bình tĩnh nói :

 • Mời ông xem câu thứ hai .
  Câu hỏi: Ai là chồng ba Trưng Trắc ?
  Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định .
  Người cha lại nói :

 • Có thể nó nhớ sai giống nhau .
  Thầy giáo nói :

 • Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao ?
  Câu hỏi : Bình Định Vương lên ngôi ngày nào ?
  Trò Tèo trả lời :

 • Em không biết .
  Thế ông biết con ông trả lời sao không ? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế".