Truyện cười Ngoan lắm

 Hôm nay Vi được đi học, Vi thích lắm. Sau khi làm bài tốt, Vi được cô khen và cho điểm 10.

Vi lễ phép thưa:

  • Thưa cô, em không dám lấy ạ.
    Cô: - Sao vậy?
  • Dạ… mẹ em dặn "ai cho gì cũng không được lấy ạ ".