Truyện cười Ngựa chạy

Chạy nước gì…?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.

Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước…tiểu ạ