Truyện cười Người lười nhất

  • Con không biết bố ạ!
  • Bố nghĩ con phải biết chứ. Con nghĩ xem, trong khi tất cả các bạn đều chăm chú làm bài, thì ai ngồi ngó nghiêng nhìn ra ngoài?
  • Thầy giáo ạ!