Truyện cười Nhầm

  • Trò Quốc hãy cho cô biết châu Mỹ có mấy phần?
    Quốc: Dạ… dạ… thưa cô châu Mỹ chia làm hai phần, dó là Mỹ Tho và Mỹ Thuận ạ !
    Cô:…!